LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

1. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó chánh Văn phòng
Điện thoại: 0905 116 870 , Email: ntkhoa@quangngai.gov.vn

2. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0905 012 579, Email: nqviet@quangngai.gov.vn​

3. Ông Lê Quốc Đạ​t, Trưởng phòng Kinh tế
Điện thoại: 0914 174 839, Email: lqdat@quangngai.gov.vn

VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
Trụ sở: Số 52 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 3 822 855
Fax: 055 3 822 217
Email: vpubnd@quangngai.gov.vn
GIỚI THIỆU

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; trên cơ sở đó xem xét, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan trả lời cho các tổ chức, cá nhân theo đúng các quy định pháp luật.

Bản quyền © 2017 thuộc Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Đạo -Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: 52 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.