DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CHỜ TRẢ LỜI
HTX dịch vụ nông nghiệp Tịnh Hiệp  -  25/09/2022 11:26:55 AM
1- Theo Quyết định số 33/QĐ-UB ngày 04/6/1993 của UBDT công nhận huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi có 03 xã Miền Núi là: Xã Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp. 2- Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính phủ PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I THUỘC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025; theo đó huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi không có tên 03 xã Miền Núi là: Xã Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp. Vậy cho tôi hỏi từ ngày 04/6/2021 thì 03 xã: Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi có phải là xã Miền Núi nữa hay không ? vì tôi không thấy Quyết định nào của nhà nước thay thế Quyết định số 33/QĐ-UB ngày 04/6/1993 của UBDT. Từ những nội dung đó áp dụng cụ thể tại địa phương như sau: (1) Đối với kinh phí cấp bù thủy lợi phí thì Sở NN và PTNT có Công văn số 4187/SNNPTNT-TL ngày 24/12/2021 cho rằng huyện Sơn Tịnh không có xã Miền núi; áp đụng tính đơn giá cấp bù thủy lợi phí đối với 03 xã Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi là xã đồng bằng kể từ ngày Quyết định số 861/QĐ-TTg có hiệu lực ? (2) Khi thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng chính phủ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐANG TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP đối với giáo viên giảng dạy bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở tại 03 xã: Tịnh Giang, Tịnh Đông và Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu từ khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính phủ thì (1) giáo việc dạy học các bậc tại 03 xã nêu trên hưởng chế độ đứng lớp ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa (áp đụng điểm e, điều 2, QĐ số 244/2005/QĐ-TTg tức là áp dụng tính phụ cấp đứng lớp 50%) hay (2) giáo việc dạy học các bậc tại 03 xã nêu trên hưởng chế độ đứng lớp ở đồng bằng, thành phố, thị xã (áp đụng điểm c, điều 2, QĐ số 244/2005/QĐ-TTg tức là áp dụng tính phụ cấp đứng lớp 35%) ?. Trân trọng.   >>Xem file
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ:
Nội dung bạn đọc hỏi đã được Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh chuyển đến cơ quan chức năng trả lời.
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ:
Nội dung này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc tỉnh trả lời đến Bạn đọc
GIỚI THIỆU

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; trên cơ sở đó xem xét, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan trả lời cho các tổ chức, cá nhân theo đúng các quy định pháp luật.

Bản quyền © 2017 thuộc Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Đạo -Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: 52 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.