GIỚI THIỆU

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; trên cơ sở đó xem xét, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan trả lời cho các tổ chức, cá nhân theo đúng các quy định pháp luật.

Bản quyền © 2017 thuộc Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa -Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại:0905 116 870 - Fax: 055 3 822 217
Địa chỉ: 52 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.