Công Ty TNHH MTV Thịnh Hưng  -  07/01/2018 06:01:37 PM
Kiến nghị về việc: Luật Giao Đường Bộ
NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:
Xin hỏi Ủy ban tỉnh,Sở giao thông giao và các cấp có chức tránh thẩm quyền . Công an có huyện có quyền bắt xe tải đường quốc lộ 1A không.Nếu có là trong trường hợp nào, và lịch trình sao?
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ:
Nội dung kiến nghị của Công ty đã được Ban biên tập chuyển đến Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải xem xét, trả lời   >>Xem file
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ:
Công an tỉnh trả lời kiến nghị
  >>Xem file
GIỚI THIỆU

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; trên cơ sở đó xem xét, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan trả lời cho các tổ chức, cá nhân theo đúng các quy định pháp luật.

Bản quyền © 2017 thuộc Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Đạo -Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: 52 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.