Nhà Máy Nước Khoáng Thạch Bích- Chi nhánh công ty cổ phần đường Quảng Ngãi  -  17/11/2017 07:28:45 AM
Kiến nghị về việc: Xin ý kiến về mức tính thuế tài nguyên theo thông tư 44/2017/TT-BTC
NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:
Để đảm bảo cho viếc thực hiện đúng nghĩa vụ về luật thuế tài nguyên, nhà máy nước khoáng Thạch Bích- Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi xin ý kiến của UBND Tỉnh Quảng Ngãi và sở Tài Chính về việc áp dụng đơn giá thuế tài nguyên theo thông tư 44/2017 cho sản phẩm nước khoáng thạch bích
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ:
Nội dung kiến nghị của Công ty đã được Ban biên tập chuyển đến Sở Tài chính và Cục thuế tỉnh xem xét, trả lời   >>Xem file
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ:
Cục Thuế Quảng Ngãi trả lời kiến nghị
  >>Xem file
GIỚI THIỆU

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; trên cơ sở đó xem xét, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan trả lời cho các tổ chức, cá nhân theo đúng các quy định pháp luật.

Bản quyền © 2017 thuộc Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Đạo -Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: 52 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.