công ty TNHH mộtu thành viên D-G-T  -  11/04/2017 02:35:48 PM
Kiến nghị về việc: xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế
NỘI DUNG KIẾN NGHỊ:
Vừa qua công ty tôi được chi cục thuế thành phố Quảng Ngãi xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế có ghi: Số tiền còn nợ thuế là 201.000.000 đồng, số tiền thuế còn nợ của công ty thuộc đối tượng không tính tiền chậm nộp theo quy định, lý do: BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Sơn chưa thanh toán vốn ngân sách nhà nước số tiền 427.000.000 đồng. Khi đấu thầu xây dựng, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu không nợ thuế. Vậy trường hợp của tôi có phải là nợ thuế hay không? xin trân trọng cảm ơn
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ:
Nội dung kiến nghị của Công ty D-G-T đã được Ban biên tập Cổng TTĐT tỉnh có văn bản chuyển đến Cục Thuế Quảng Ngãi trả lời.   >>Xem file
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ:
Chi Cục Thuế Quảng Ngãi trả lời kiến nghị liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
  >>Xem file
GIỚI THIỆU

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; trên cơ sở đó xem xét, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan trả lời cho các tổ chức, cá nhân theo đúng các quy định pháp luật.

Bản quyền © 2017 thuộc Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Minh Đạo -Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Địa chỉ: 52 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.