LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

1. Ông Lê Minh Huấn, Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0913 427 769, Email: lmhuan@quangngai.gov.vn

2. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0905 012 579, Email: nqviet@quangngai.gov.vn​

3. Ông Lê Quốc Đạ​t, Trưởng phòng Kinh tế
Điện thoại: 0914 174 839, Email: lqdat@quangngai.gov.vn

VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
Trụ sở: Số 52 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 3 822 855
Fax: 055 3 822 217
Email: vpubnd@quangngai.gov.vn
KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI

Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan phục vụ buổi gặp gỡ, đối thoại do UBND tỉnh chủ trì. Thời gian một buổi, dự kiến từ ngày 25 đến 28/4/2017 tại phòng họp số 1 - Trụ sở UBND tỉnh.

Vui lòng xem Kế hoạch​ tổ chức.
Bản quyền © 2017 thuộc Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Minh Huấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0913 427 769 - Fax: 055 3 822 217
Địa chỉ: 52 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.