DANH SÁCH KIẾN NGHỊ CHỜ TRẢ LỜI
Nhà Máy Nước Khoáng Thạch Bích- Chi nhánh công ty cổ phần đường Quảng Ngãi  -  17/11/2017 07:28:45 AM
Để đảm bảo cho viếc thực hiện đúng nghĩa vụ về luật thuế tài nguyên, nhà máy nước khoáng Thạch Bích- Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi xin ý kiến của UBND Tỉnh Quảng Ngãi và sở Tài Chính về việc áp dụng đơn giá thuế tài nguyên theo thông tư 44/2017 cho sản phẩm nước khoáng thạch bích
GIỚI THIỆU

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; trên cơ sở đó xem xét, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng có liên quan trả lời cho các tổ chức, cá nhân theo đúng các quy định pháp luật.

Bản quyền © 2017 thuộc Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Minh Huấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0913 427 769 - Fax: 055 3 822 217
Địa chỉ: 52 Hùng Vương - Thành phố Quảng Ngãi.